top of page
Loose_2333.jpg

ברוך הבא

ל ... שלי בלוג

היי ברוכה הבאה לבלוג שלי, בו אני חולקת את הסיפור שלי ושל לוס ומזמינה אותך תכיר את העולם האטה דרך העיינים והסיפור האישי שלי תוך היכרות עם עולם האופנה האיטית.

Desert Spirits

bottom of page