top of page

אוסף מוסיאק

יחיד בדורו​,

קולקציית הפסיפס עשויה בחתיכות בגים שנותרו מקולקציות קודמות,

במטרה לתת חיים חדשים לבד שהיו עתידים להיזרק.

אנו מאמינים בשמירה על איכות הסביבה ואפס פסולת.

כל הבדים שלנו הם טבעיים

100% כותנה | 0כותנה רגנית | פשתן אורגני | במבוק אורגני

Desert Spirits

bottom of page