top of page

New Collection

Nature Treasures 

Summer 2023

הקולקצייה הזאת נעשתה במחשבה על החיבור לאמא אדמה ולרוחות המדבר

כל הבגדים של לוס נועדו לחבר אותנו חזרה אל הטבע ולהוציא מאיתנו את הרוח הטבעית הנשית שלנו וכך גם הבגדים מעוצבים. הכי חשוב לי שהבגדים יהיו נוחים, משוחררים, טבעיים ויחמיאו  לכל מידה ומבנה גוף.

Desert Spirits

bottom of page